سید دانیال معین آل داوود، سیدعلیرضا موسوی،حامد غفاری، حمید محمدی، جعفر یازرلو و زهرا رکوعی

حضور گویندگان خبری در برنامه ماه عسل

حسن جوهرچی و جعفر یازرلو

سید دانیال معین آل داود و جعفر یازرلو و حامد غفاری و سید علیرضا موسوی

سید دانیال معین آل داود و جعفر یازرلو

جعفر یازرلو و حمید محمدی

جعفر یازرلو و حمید محمدی

زهرا رکوعی

زهرا رکوعی

سید دانیال معین آل داود

سید دانیال معین آل داود

جعفر یازرلو

 

سید علیرضا موسوی

سید علیرضا موسوی

جعفر یازرلو و حمید محمدی

جعفر یازرلو و حمید محمدی

سید علیرضا موسوی

سید دانیال معین آل داود

سید دانیال معین آل داود

سید دانیال معین آل داود

سید دانیال معین آل داود

زهرا رکوعی

سید دانیال معین آل داود

سید دانیال معین آل داود و حمید محمدی و جعفر یازرلو

سید دانیال معین آل داود و حمید محمدی

جعفر یازرلو و حمید محمدی

حامد غفاری

حامد غفاری

سید دانیال معین آل داود و حمید محمدی

سید دانیال معین آل داود و حمید محمدی

سید دانیال معین آل داود

سید دانیال معین آل داود

حمید محمدی موضوعات مرتبط: گالری عکس

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۹ دی۱۳۸۹ نویسنده : پسر اینترنتی - نظرات: